Правила за флаг футбол 5×5

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ПО ФЛАГ ФУТБОЛ

СЪГЛАСНО IFAF

         Правилата за провеждане на срещи по флаг футбол се базират на провилата за провеждане на срещи по такъл футбол, според Международната Федерация по Американски Футбол IFAF.

1. Игрище

Футболното игрище може да варира от 40 ярдо до 60 ярда на дължина/без зоните забранени за тичане/ и от 20 ярда до 30 ярда на ширина. Енд зоните могат да бъдат от 8 ярда до 10 ярда. Намаляването на размерите се прави едновременно. Зоните забранени за тичане са по 5 ярда и се намират непосредствено преди енд зоните от двете страни на игрището. Около цялото игрище се маркира зона са сигурност от по 3 ярда. На 12 ярда от гол линията се роставя маркер за мястото от където се правят опити за ритане за 2 точки.

2. Отбори

Срещата се играе между два отбора, всеки по максимум 5 броя играчи, едновременно.

3. Екипировка

Всеки състезател трябва да е икипиран с предпазна гума за зъби.

4. Първи даун /право на нови 4 опита за отбелязване на точки/

В средата на игрището е отбелязана линия, която трябва да бъде преодоляна от отбора в нападение /притежаващ топката/, за да му бъдат предоставени нови 4 опита за отбелязване на точки.

5. Позиции на играчите

– снапър – това е играчът, който отпочва разиграването, като вдига топката от земята и я поставя в ръцете на куотърбека между краката си.

– куотърбек – това е играчът, който пръв придобива владение върху топката след вдигането й от земята.

– подавач – това е играчът от нападението, който осъществява редовен пас.

– ранър – това е играчът, който притежава топката, когато тя е в игра.

– блицър – това е играчът от защитата, който пресича линията на сблъсъка, докато топката е в игра и преди куотърбека да се е освободил от нея. Блицърите получават право на преминаване ако вдигнат ръка над главата си поне една секунда преди топката да бъде вдигната от земята. Атаката към кутърбека /ръш/ задължително трябва да бъде осъществена от блицъра веднага след вдигането на топката от земята, в бърз порядък и директно в посока мястото, на което куотърбека е получил топката от снапъра. Ако блицъра се забави с ръша, подава подвеждащ сигнал или се насочи към неправилна точка или променя посоката си на движение той губи правото на преминаване.

6. Разиграване с редовен пас напред

Такова е интервалът между вдигането на топката от земята и подаването й  отвъд линията на сблъсъка, което се счита за редовно/топката е овладяна от нападението или е паднала на земята/ или е пресечено от защитата.

7. Разиграване с ранър

За такова се счита всяко разиграване, различно от „Разиграване с редовен пас напред“, пасове осъществени зад линията насблъсъка са редовни и се приемат за „Разиграване с ранър“.

8. Топка готова за игра

Мъртва топка е готова за игра, когато бъде поставена на земята и главния съдя подаде сигнал с изсвирване. Подновяването на играта трябва да се случи в следващите 25 секунди.

9. Нарушения на правилата

– холдинг – представлява хващането, без непосредствано отпускане на противник или част от неговата екипировкал

– блокиране – представлява препречването на пътя на противник, в следствие придвижване в неговата посока. Нападател, придвижващ се на линията между играч от защитата и ранъра или намиращ се на пътя на блицър се приема за осъществяващ блокиране. Играч, застанал неподвижно /с право на позиция/ не се приема за  осъществяващ блокиране, дори когато се намира на линията между играч от защитата и ранъра или на пътя на блицър.

– гардиране на флаг

За такова се приема всеки опит на ранъра да се предпази от отнемане на флаг, независимо дали чрез закриване на флага с част от тялото или с топката. За такова се счита навеждането напред на горната част на тялото или протягането на ръка, със или без топка, в посока на противника, с цел да се затрудни достигането на флага.

10.  Изисквания към нападението

– няма изискване за минимум играчи на линията на сблъсъка

– на един играч се позволява да бъде в движение по време на вдигането на топката от земята

– куотърбекът няма право да преминава линията на сблъсъка с топката, освен ако не се е освободил от нея и тя не му е била върната в последствие.

– В случаите на разиграване в зоната забранена за тичане, нападението е длъжно да осъществи разиграване с пас напред.

– куотърбекът има на разположение 7 сек. за да подаде топката след като приеме снапа, след това топката се превръща в мъртва и играта се подновява от предходната линия на сблъсъка.

11. Изисквания към защитата

– по време на снапа, блицърите трябва да бъдат на минимум 7 ярда от линията на сблъсъка. Всички останали играчи трябва да останат зад същата, докато куотърбека не се раздели с нея с пас, с директно предаване или с фалшиво такова.

– максимум 2 блицъра могат да поискат право на преминаване, в случай на повече, всички едновременно губят последното. Не е задължително блицър да се възползва от поискано право на преминаване. На играчите по-близо от 7 ярда от линията на сблъсак е забранено да вдигат ръка за да искат правото на преминаване.

12.  Предаване на топката от ръка

На такова имат право само играчите от нападението и то зад линията на сблъсъка. Същите имат право на повече от едно предавен от ръка, ако се намират зад линията на сблъсъка.

13.  Пасове назад

– ранърът има право да подаде пас назад само ако се намира зад линията на сблъсъка и няма осъществена смяна на притежанието на топката.

14.  Неправомерен контакт с топката

– всички играчи намилащи се в границите на игрището имат право да пипат, избиват или хващат пасове. Куотърбекът има право да получава пасове само ако топката е била докосната от друг играч преди това. Никой играч, който е напуснал очертанията на игрището по своя воля няма право да докосва пас вътре в тях или докато се намира във въздуха. Ако е бил принуден да напусне очертанията и веднага се върне в тях, това правило на важи.

15.  Неправомерни пасове напред

– в случай, че бъде осъществен от нападател преминал линията на сблъсъка.

– в случай, че бъде осъществен от ранър преминал линията на сблъсъка.

– в случай, че е вторият пас напред в един и същи даун /разиграване/.

– в случай, че бъде опитан след като притежанието на топката се е променило по време на един и същи даун.

16.  Пас интерфириънс

За такова може да се говори само в случай на осъществен редовен пас напред отвъд линията на сблъсъка и при наличие на контакт с противника. Задължение на защитниковия играч е да избегне контъкта с противника, когато топката е във въздуха. Не е на лице Пас интерфириънс, в случай че двама или повече играчи с право на това, направят опит да пипнат, избият или хванат пас.  И от двата отбора са налице играчи с право да играят за топката.

17. Отбелязване на точки

– тъчдаун – 6 точки

– успешен трай/допълнителен опит/ от 5 ярда – 1 точка

–  успешен трай/допълнителен опит/ от 12 ярда – 2 точки

– тъчдаун на защитата след  допълнителен опит – 2 точки

– сейфти – 2 точки

– сейфти след  допълнителен опит – 1 точка.

Вашият коментар